Activiteiten en strategie

Ascencio

Ascencio CVA is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (‘openbare GVV’) die gespecialiseerd is in commercieel vastgoed aan de stadsrand.
Ascencio onderscheidt zich door een hybride portefeuille die bestaat uit supermarkten en retailparken, zeer veerkrachtige activiteitensectors.
De reële waarde van het vermogen bedroeg op 30/09/2023 740,9 miljoen EUR en vertegenwoordigt een oppervlakte van 450.013 m².

Beleggen

 • In commercieel vastgoed (supermarkten en retailparken)
 • Aan de stadsrand
 • In België, Frankrijk en Spanje zonder opportuniteiten uit het oog te verliezen om ook in andere dan de landen van de eurozone actief te worden
 • In grote verzorgingsgebieden
 • Met aandacht voor een product- en dienstenmix

 

Arbitragebeleid

 • Om ons opnieuw te richten op handelspanden
 • Vooruitzichten bieden op ontwikkelingen op middellange en lange termijn
Ascencio - Stratégie
Shopping

Beheren

 • De overeenkomsten
  • Administratief beheer van de huurovereenkomsten door een aparte afdeling: Customer Services
 • Producten
  • Proactief beheer van het huidige patrimonium
  • Investeringen in kwaliteitsactiva
  • Met de bedoeling een regelmatige groei te bewerkstelligen, rekening houdend met criteria als inplanting, toegankelijkheid, kwaliteit van de huurders en een aanbod via diverse kanalen
 • De klanten
  • Een nauwe band onderhouden met de klanten en met de markten om te anticiperen op behoeftes en verwachtingen van klanten om een hoge bezettingsgraad te verzekeren.
  • Om het solvabiliteitsrisico te beperken, verkiest Ascencio te verhuren aan nationale of internationale winkelketens, waarvan de financiële gezondheid regelmatig wordt beoordeeld

Waardecreatie

 • Ontwikkeling
 • Renovatie
 • Verbouwingen
  met name met het oog op de optimalisering van de klantbeleving, de kostenbeheersing en de integratie van de vereisten voor een duurzame ontwikkeling

 

Financiële strategie

De objectieven van het financieel beleid van Ascencio zijn:

 • Diversificatie van bankpartners en financieringsbronnen
 • Duurzame en stevige relaties opbouwen met financiële partners met een degelijke rating
 • Spreiding van de vervaldagen van leningen
 • Een renteafdekkingsbeleid invoeren om de financieringslasten op middellange termijn beveilig te stellen
Centre commercial

Daarbij staat in elke strategische denkoefening het belangrijke aspect van de evolutie van het consumentengedrag centraal, in termen van omnichannelstrategie en behoefte aan ervaring.