Kerncijfers

Ascencio - Chiffres clés

Onze portefeuille bestaat uit handelspanden aan de standsrand, in België, Frankrijk en Spanje, voornamelijk uit de levensmiddelensector.

 

Groei van de Portefeuille

(miljoen EUR)

Groei Portefeuille

 

 

Geconsolideerde resultaten (000 EUR)30/09/202130/09/2020
Huurinkomsten46.28544.555
Met verhuur verbonden kosten-1.371-2.224
Niet doorgefactureerde huurlasten-130-183
Vastgoedresultaat44.78542.148
Vastgoedkosten-3.479-2.711
Algemene kosten-4.057
-3.881
Overige operationele opbrengsten en kosten-12-4
Operationeel resultaat vóór resultaat op de portefeuille37.23635.551
Netto interestkosten-5.881-5.308
Andere financiële kosten-427-334
Belastingen-372-489
EPRA earnings30.55529.420
Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen0-41
Variatie in de reële waarde van vastgoedbeleggingen9.835-20.520
Resultaat op de portefeuille9.835-20.561
Variatie in de reële waarde van financiële activa en passiva5.704316
Uitgestelde belastingen-44371
Nettoresultaat45.6529.246

 

Geconsolideerde balans (000 EUR)30/09/202230/09/2021
Activa710.418728.076
Vastgoedbeleggingen738.933713.601
Andere vaste activa31.5491.400
Activa bestemd voor verkoop01.360
Handelsvorderingen4.9565.773
Kas en kasequivalenten4.3563.707
Andere vlottende activa2.6112.236
Eigen vermogen en verplichtingen710.418728.076
Eigen vermogen437.011370.353
Langlopende financiële schulden268.677278.822
Andere langlopende verplichtingen2.47610.275
Uitgestelde belastingen6.1701.275
Kortlopende financiële schulden58.03855.060
Andere kortlopende verplichtingen10.93912.291

 

Resultaat per aandeel (IN EUR)30/09/202230/09/2021
EPRA earnings per aandeel 5,124,63
Nettoresultaat per aandeel13,746,92