Kerncijfers

Ascencio - Chiffres clés

Onze portefeuille bestaat uit handelspanden aan de standsrand, in België, Frankrijk en Spanje, voornamelijk uit de levensmiddelensector.

 

Groei van de Portefeuille

(miljoen EUR)

Groei Portefeuille

Geconsolideerde resultaten (000 EUR)30/09/202330/09/2022
Huurinkomsten51.32247.849
Met verhuur verbonden kosten-223684
Recuperatie van vastgoedkosten956681
Niet doorgefactureerde huurlasten en taksen-312-108
Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven-26-239
Vastgoedresultaat51.71648.867
Vastgoedkosten-4.633-4.004
Algemene kosten van de vennootschap-4.657-4.481
Overige operationele opbrengsten en kosten1-1
Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille42.42740.381
Operationele marge82,7%84,4%
Financiële inkomsten765134
Netto interestkosten-6.157-5.710
Andere financiële kosten-685-554
Belastingen-342-477
EPRA Earnings36.00933.773
Resultaat verkoop van vastgoedbeleggingen0-159
Variaties inn de reële waarde van vastgoedbeleggingen-74523.800
Resultaat op de portefeuille-74523.641
Variaties in de reële waarde van de financiële activa en verplichtingen-1.54338.135
Uitgestelde belastingen85-4.896
NETTORESULTAAT33.80690.653
EPRA Earnings per aandeel (EUR)5,465,12
Nettoresultaat per aandeel (EUR)5,1313,74
Aantal aandelen6.595.9856.595.985

 

Geconsolideerde balans (000 EUR)30/09/202330/09/2022
ACTIVA786.469783.312
Immateriële vaste activa23624
Vastgoedbeleggingen740.856738.933
Andere materiële vaste activa4935
Andere vaste activa30.67031.514
Financiële vlottende activa867885
Handelsvorderingen5.5564.956
Kas en kasequivalenten5.4234.356
Andere vlottende activa2.8112.611
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN786.469783.312
Eigen vermogen444.763437.011
Langlopende financiële schulden262.670268.677
Andere langlopende verplichtingen2.8062.476
Uitgestelde belastingen6.0856.170
Kortlopende financiële schulden57.82958.038
Andere kortlopende verplichtingen12.31610.939
IFRS NAV (EUR/andeel)67,4366,25
EPRA NTA (EUR/andeel)63,5962,35
Schuldratio (volgens het Koninklijk Besluit)44,0%44,9%
EPRA LTV43,4%44,4%

 

Resultaat per aandeel (IN EUR)30/09/202330/09/2022
EPRA EARNINGS5,465,12
Nettoresultaat per aandeel5,1313,74