Kerncijfers

Ascencio - Chiffres clés

Onze portefeuille bestaat uit handelspanden aan de standsrand, in België, Frankrijk en Spanje, voornamelijk uit de levensmiddelensector.

Groei van de Portefeuille

(millions EUR)

Groei Portefeuille

Geconsolideerde resultaten (000 EUR)30/09/202130/09/2020
Huurinkomsten46.28544.555
Met verhuur verbonden kosten-1.371-2.224
Niet doorgefactureerde huurlasten-130-183
Vastgoedresultaat44.78542.148
Vastgoedkosten-3.479-2.711
Algemene kosten-4.057
-3.881
Overige operationele opbrengsten en kosten-12-4
Operationeel resultaat vóór resultaat op de portefeuille37.23635.551
Netto interestkosten-5.881-5.308
Andere financiële kosten-427-334
Belastingen-372-489
EPRA earnings30.55529.420
Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen0-41
Variatie in de reële waarde van vastgoedbeleggingen9.835-20.520
Resultaat op de portefeuille9.835-20.561
Variatie in de reële waarde van financiële activa en passiva5.704316
Uitgestelde belastingen-44371
Nettoresultaat45.6529.246

 

Geconsolideerde balans (000 EUR)30/09/202130/09/2020
Activa728.076710.418
Vastgoedbeleggingen713.601694.342
Andere vaste activa1.4001.506
Activa bestemd voor verkoop1.3600
Handelsvorderingen5.7737.441
Kas en kasequivalenten3.7074.710
Andere vlottende activa2.2362.420
Eigen vermogen en verplichtingen728.076710.418
Eigen vermogen370.353348.778
Langlopende financiële schulden278.822290.863
Andere langlopende verplichtingen10.27514.656
Uitgestelde belastingen1.275832
Kortlopende financiële schulden55.06042.423
Andere kortlopende verplichtingen12.29112.866

 

Resultaat per aandeel (IN EUR)30/09/202130/09/2020
EPRA earnings per aandeel 4,634,46
Nettoresultaat per aandeel6,921,40