Kerncijfers

Ascencio - Chiffres clés

Onze portefeuille bestaat uit handelspanden aan de standsrand, in België, Frankrijk en Spanje, voornamelijk uit de levensmiddelensector.

Groei van de Portefeuille

(millions EUR)

Groei van de Portefeuille

Geconsolideerde resultaten (000 EUR)30/09/201930/09/2018
Huurinkomsten41.58540.954
Met verhuur verbonden kosten-22550
Niet doorgefactureerde huurlasten-162-120
Vastgoedresultaat41.19840.884
Vastgoedkosten-3.585-2.575
Algemene kosten-3.807-4.383
Overige operationele opbrengsten en kosten73-15
Operationeel resultaat vóór resultaat op de portefeuille33.87933.912
Financiële opbrengsten00
Netto interestkosten-4.376-6.370
Andere financiële kosten-388-410
Belastingen-488-404
EPRA earnings28.62826.728
Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen963-15
Variatie in de reële waarde van vastgoedbeleggingen-3994.141
Ander resultaat op de portefeuille00
Resultaat op de portefeuille5644.126
Variatie in de reële waarde van financiële activa en passiva-8.5703.292
Exit taks9690
Belastingen op resultaat verkoop vastgoedbeleggingen00
Uitgestelde belastingen-242-122
Nettoresultaat21.34834.024

 

Geconsolideerde balans (000 EUR)30/09/201930/09/2018
Activa635.806631.258
Vastgoedbeleggingen622.894619.029
Andere vaste activa1.7362.193
Activa bestemd voor verkoop8470
Handelsvorderingen4.1074.307
Kas en kasequivalenten4.6504.027
Andere vlottende activa1.5731.703
Eigen vermogen en verplichtingen635.806631.258
Eigen vermogen363.124364.026
Langlopende financiële schulden165.742132.772
Andere langlopende verplichtingen14.6896.898
Uitgestelde belastingen9033.357
Kortlopende financiële schulden81.430114.698
Andere kortlopende verplichtingen9.9189.508

 

Resultaat per aandeel (IN EUR)30/09/201930/09/2018
EPRA earnings per aandeel 4,344,05
Nettoresultaat per aandeel3,245,16