Kerncijfers

Ascencio - Chiffres clés

Onze portefeuille bestaat uit handelspanden aan de standsrand, in België, Frankrijk en Spanje, voornamelijk uit de levensmiddelensector.

 

Groei van de Portefeuille

(miljoen EUR)

Groei Portefeuille

Geconsolideerde resultaten (000 EUR)31/03/202331/03/2022
Huurinkomsten25.06623.627
Met verhuur verbonden kosten-155413
Recuperatie van vastgoedkosten469341
Niet doorgefactureerde huurlasten-44-18
Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven176-99
Vastgoedresultaat25.51124.263
Vastgoedkosten-2.312-2.174
Algemene kosten-2.326
-2.189
Overige operationele opbrengsten en kosten10
Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille20.87519.900
Operationele marge83,3%84,2%
Financiële inkomsten1.0610
Netto interestkosten-3.950-2.950
Overige financiële kosten-332-246
Belastingen-174-485
EPRA Earnings17.48016.220
Resultaat op verkoop van vastgoedbeleggingen0-159
Nettomeerwaarden gerealiseerd op de verkoop van financiële activa en passiva010
Variaties van de reële waarde van vastgoedbeleggingen7.43812.318
Variaties in de reële waarde van de financiële activa en verplichtingen-2.41315.908
Uitgestelde belastingen-266-336
NETTORESULTAAT22.23843.961
EPRA Earnings (EUR)2,652,46
Nettoresultaat per aandeel (EUR)3,376,66
Aantal aandelen6.595.9856.595.985

 

Geconsolideerde balans (000 EUR)30/09/202130/09/2022
ACTIVA792.526783.312
Immateriële vaste activa3024
Vastgoedbeleggingen748.587738.933
Andere materiële vaste activa4135
Andere vaste activa28.65931.514
Financiële vlottende activa1.331885
Handelsvorderingen3.0874.956
Kas en kasequivalenten2.9484.356
Overige vlottende activa7.8452.611
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN792.526783.312
Eigen vermogen433.195437.011
Langlopende financiële schulden236.374268.677
Overige langlopende verplichtingen2.8212.476
Uitgestelde belastingen6.4376.170
Kortlopende financiële schulden101.95058.038
Overige kortlopende verplichtingen11.75010.939
Verplichtingen359.332346.301

 

Resultaat per aandeel (IN EUR)31/03/202331/03/2022
EPRA earnings per aandeel 2,652,46
Nettoresultaat per aandeel3,376,66