Optioneel dividend

Ascencio - Dividende optionnel

Boekjaar 2016/2017

Optioneel dividend

Oproeping van de gewone algemene vergadering van 31 januari 2018 Téléchargez le PDF
Modaliteiten Téléchargez le PDF
Informatiememorandum Téléchargez le PDF
Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt met toepassing van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen (Frans) Téléchargez le PDF
Bijzonder verslag van de commissaris opgemaakt met toepassing van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen (Frans) Téléchargez le PDF

December 2016

INTERIM DIVIDEND IN CONTANTEN OF IN AANDELEN

Modaliteiten Téléchargez le PDF
Informatiememorandum Téléchargez le PDF
Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt met toepassing van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen (Frans) Téléchargez le PDF
Bijzonder verslag van de commissaris opgemaakt met toepassing van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen (Frans) Téléchargez le PDF